Virgo Blog
Anti-spam yasası23 Kasım 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan ve 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1 Mayıs 2015 itibarı ile yürürlüğe girdi.

Aslında bu yasaya "anti-spam yasası" dersek hata etmiş olmayız, çünkü elektronik ticaret ile ilgili genel bir düzenleme olmakla beraber ağırlıklı olarak elektronik posta yoluyla yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerini düzenliyor.

Bana sorarsanız Türkiye'nin bu yasaya fazlasıyla ihtiyacı vardı, çünkü spam e-posta konusunda karnemiz çok kötü. Project Honey Pot'un istatistiklerine göre dünya çapında tüm zamanların en çok spam e-posta gönderen altıncı ülkeyiz.

Peki, bu yasa ne getiriyor? Özetlemeye çalışalım;

Yasanın altıncı maddesinin birinci bendi şöyle diyor;

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra posta kutularımıza düşmeye başlayan "İzninizi istiyoruz" konulu e-postaların nedeni işte bu madde. Öte yandan bazı uyanıkların yasayı aşabilmek için "izin vermiyorsanız buraya tıklayarak e-posta üyeliğinizi sonlandırın" yazmak gibi yöntemlere başvurduğunu da görüyorum. Oysa yasa çok açık, bizim kimseye e-posta almak konusunda izin vermediğimizi belirtmek gibi bir yükümlülüğümüz bulunmuyor. E-postayı gönderen kişi ya da kuruluş, bunun için bizim iznimizi almak zorunda.

Peki, spam mail gönderenlere yasada ne ceza öngörülmüş, buna da bakalım;

(1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar,
...
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.

Evet, görüldüğü üzere öngörülen ceza 10,000 ila 50,000 TL arasında ve oldukça caydırıcı. Yasa, uygulayıcı merci olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı gösteriyor. Benim ise ister istemez aklıma şu soru takılıyor;

Türkiye'deki birçok sorun gibi, spam e-postalar sorunu da uygulamadaki aksaklıklara mı kurban gidecek?

Bu sorunun yanıtını da zamanla göreceğiz.
Mustafa Odabaşı

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Mustafa Odabaşı

Virgo'nun kurucu ortaklarından Mustafa Odabaşı, bundan 20 küsür sene önce, bilişim sektörüne profesyonel olarak ADA NET'de adım atmıştır. Cyberspace ile Türkiye'ye internetin gelmesinden çok önce BBS'ler vasıtasıyla tanışan Mustafa Odabaşı, Türkiye'nin ilk ve en geniş mesaj ağı HiTNeT'in de eski SysOp'larındandır. Halen bilgi ve tecrübelerini Virgo'da hizmet üreterek değerlendirmektedir.